Kostelní 24, 170 00 Praha 7    tel: 732 377 537    info@zdrsem.cz

Sledujte nás na Facebook

Aktuality
hello

Podmínky kurzu

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 Odesláním přihlášky ZDrSEM – první pomoc zážikem, z.s.. zároveň udělujete souhlas dle ustanovení zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, se zpracováváním (tím se rozumí zejména shromažďování, ukládání na nosiče, používání, uchovávání, třídění a předávání) svých osobních a citlivých údajů (jméno, příjmení, e-mail, adresa a telefonní číslo) společnosti ZDrSEM – první pomoc zážitkem, z.s..Tyto údaje budou archivovány zejména za účelem evidence účastníků kurzů, potřebné například dohledání vaší účasti na kurzu, pokud budete například vyžadovat duplikát certifikátu či potvrzení či zpětné vystavení dokladu o zaplacení.

 Jaké osobní údaje shromažďujeme. Při registraci vyplňujete tyto údaje, které také shromažďujeme. Jméno, příjmení, poštovní adresa, datum narození, telefonní číslo a emailovou adresu. V případě žádosti o fakturu na firmu shromažďujeme také údaje o firmě.

 Jak používáme vaše osobní údaje. Osobní údaje, které shromažďujeme nám umožňují evidovat vás jako účastníka kurzu. V případě ztráty certifikátu vám tak snadno vystavíme. Zároveň si dovolujeme cca 2-3 x do roka zaslat vám nejnovější informace o kurzech první pomoci, zejména upozornění na opakovací kurzy, které vám pomohou osvěžit si znalosti, či nové typy našich kurzů. V případě, že si tyto emaily nepřejete dostávat, stačí nám dát vědět na info@zdrsem.cz.

 Ochrana osobních údajů. ZDrSEM – první pomoc zážitkem, z.s. dodržuje bezpečnostní opatření - včetně administrativních a technických opatření - na ochranu osobních údajů proti ztrátě, odcizení, zneužití, stejně jako před neoprávněným přístupem, odhalením, pozměněním a zničením.

SOUHLAS S FOTOGRAFOVÁNÍM

 V rámci kurzu většinou vznikají fotografie, které zachycují jeho průběh. Na fotografiích se maximálně snažíme, aby na ní nikdo nebyl přímo rozpoznatelný (jde spíše o buď detaily nebo skupinové fotky). Fotografie jsou primárně určeny jako připomínka pro účastníky, velmi výjimečně slouží pro naše propagační účely. Odesláním přihlášky souhlasíte s tím, že vám nevadí být na takových fotografiích zachycen/a. Pokud máte s tímto bodem zásadní problém, stačí nám dát vědět na info@zdrsem.cz.

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ V RÁMCI EVIDENCE ÚČASTNÍKŮ KURZŮ PRVNÍ POMOCI

(dle zákona č. 101/2000 Sb. a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679)

V případě, že v přihlášce zaškrtnete souhlas se zpracováním osobních údajů v rámci Evidence účastníků kurzů první pomoci, udílíte tímto souhlas ke zpracování níže uvedených údajů. Ke zpracování údajů přistupujeme vždy odpovědně tak, aby bylo účelné a maximálně bezpečné.

Souhlas je udělován správci údajů, kterým je ZDrSEM – první pomoc zážitkem, z.s., Kostelní 24, 170 00 Praha 7, IČ: 020 095 10, info@zdrsem.cz, www.zdrsem.cz (dále jen ZDrSEM).

Rozsah zpracování:

 • jméno, příjmení
 • telefonní číslo, e-mailová adresa
 • datum narození
 • adresa trvalého bydliště

Účel zpracování:

 • Zasílání důležitých informací o kurzu, na který se klient přihlásil.
 • Vystavení certifikátu / potvrzení o účasti na kurzu.
 • Vystavení dokladu o zaplacení kurzu.
 • Možnost vystavení duplikátu dokladu v případě jeho ztráty či poškození.
 • Zasílání e-mailů s novinkami z oblasti první pomoci, zejména s informacemi o opakovacích kurzech a možnosti dalšího rozvoje. Tyto emaily zasíláme maximálně 3x ročně.

Doba zpracování:

 • Souhlas je udělován po dobu existence spolku.

Forma zpracování:

 • Osobní údaje jsou zpracovávány automatizovaně prostřednictvím databáze ZDrSEMu, a mohou být zpřístupněny členům organizace. Klient má právo na přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu, výmaz, omezení zpracování, blokování nesprávných osobních údajů a další práva dle zákona. Klient má právo svůj souhlas kdykoliv odvolat e-mailem na info@zdrsem.cz.

UploadedImages

Portlet Error: Field not found. Content of type Folder, field name: Lead

Zájemci o spolupráci

21.2.

V blízké době doplníme informace o možnostech spolupráce také pro zájemce o další formy spolupráce (metodická, lektorská)

Rádi byste se našich kurzů účastnili v roli figuranta?

Nabízíme vám nevšední možnost prožít si alespoň kousek našeho kurzu v roli zraněného. Pro dřívější absolventy našich kurzů jde o mimořádnou možnost "opáčka" toho nejdůležitějšího (zejména v průběhu rozboru simulace, kterého se v naprosté většině případů účastní), pro budoucí účastníky zase skvělá možnost "ochutnávky" našich kurzů a zjištění o čem, že to ty naše kurzy vlastně jsou a v čem jsou tak jedinečné.

Jak se můžete registrovat? 
Jestliže jste se už nějakého našeho kurzu v poslední době účastnili a přihlášku tedy již vyplňovali, stačí, když vyplníte pouze vaši e-mailovou adresu a oblasti, kde můžete simulovat. V opačném případě nebo jestliže vám výše uvedený způsob registrace nefunguje, pravděpodobně v naší databázi vaše přihláška dosud není (například u kurzů pro uzavřené skupiny máma často kontakt jen na toho, kdo kurz na začátku domlouval.), vyplňte prosím celou přihlášku a my vám začneme průběžně posílat e-maily s termíny simulací. Současně si můžete zvolit i kraje, kde se nejčastěji pohybujete, abychom vám pak mohli zasílat pozvánky na simulace probíhající ve vašem okolí.

Samozřejmě se také nemusíte se bát, že se nám "upisujete" navěky. Případné zrušení registrace (třeba i jen dočasné, jste-li například na rok mimo republiku) můžete provést zcela jednoduše sami, prostřednictvím formuláře. Stačí se identifikovat e-mailem a nechat políčko "Budu simulovat" nezaškrtnuté. Nic více není třeba.

Jak taková simulace probíhá?
V předem domluvený čas přijdete, bude vám vysvětlena a předvedena vaše role, namaskujeme vás a pak již jen "trpíte". Na rozdíl od reality, na našich kurzech se vás vždy někdo pokusí zachránit. Po skončení simulace se figuranti často spolu s účastníky účastní 1-2 hodinového rozboru situace, kdy se i oni mohou dozvědět a připomenout si řadu věcí. Většina našich figurantů se v minulosti osobně účastnila některého z kurzů, není však nejmenší důvod, proč by to nemohlo proběhnout i obráceně. Podle typu kurzu a časové náročnosti simulace od nás také dostanete za vaši pomoc 200-500 Kč.