Kostelní 24, 170 00 Praha 7    tel: 732 377 537    info@zdrsem.cz

Sledujte nás na Facebook

Přihlášky
Žádný kurz není vypsán

Kurz je veden skupinou  lektorů – účastníků kurzu Školitel, kteří již mají za sebou výukovou část kurzu ZDrSEM Školitel. Kurz Trial je pro ně kurzem „absolventským“. Garanci kvality kurzu má na starosti přítomný senior lektor ZDrSEMu. Kurz je realizován pouze 1x do roka (ke konci kurzu Školitel) a probíhá od 9:00 do 16:00 v Praze. Skupina obsahuje max. 16 účastníků a je vedena čtyřmi lektory. 

Pro koho  

Kurz je určen pro všechny, kteří si chtějí zažít to nejdůležitější z první pomoci. Během šesti hodin se naučí poskytovat první pomoc u stavů, kdy pouhé čekání na sanitku není řešením.  Jde o kurz zážitkový a vysoce praktický –  polovinu času kurzu tvoří nácviky a simulace s kvalitní zpětnou vazbou.

Co v kurzu najdete (mimo jiné)

• Jednotný postup pro řešení všech zdravotních událostí (Tři kroky)
• Zajištění situace
• Přístup k člověku v bezvědomí
• Resuscitace
• Volání záchranné služby
• Masivní krvácení
• Praxe - čím zásadnější věc, tím více jí budeme procvičovat
• Simulace - nejen v tratolišti krve si zažijete na vlastní kůži roli zachránce i zraněného
• Prostor pro vaše otázky – cokoli vás zajímá z první pomoci

Cena kurzu

Cena kurzu činí 500,- a zahrnuje zdravotnický spotřební materiál na nácviky a simulace (obvazy, alufolie, rukavice atd.) a pronájem výukových prostor. Nezahrnuje občerstvení během kurzu.

Ceny kurzů otevřených pro veřejnost:

Cena zahrnuje: dva až pět (dle typu kurzu a počtu účastníků) kvalifikovaných lektorů první pomoci ZDrSEM. Dále jsou v ceně skripta (u kurzů Basic a Standard), zdravotnický spotřební materiál na nácviky (obvazy, alufolie,rukavice..), materiál na simulace a dopravu materiálu.

Cena nezahrnuje: dopravu účastníků na kurz, a v případě pobytové formy kurzu ani ubytování a stravování účastníků.

V  případě kurzu pro uzavřenou skupinu se jeho cena se stanovuje dohodou s klientem, v závislosti na místě konání kurzu a výši dalších flexibilních nákladů spojených s realizací kurzu.

S poptávkou po kurzu pro uzavřenou skupinu se neváhejte obrátit na e-mailovou adresu: info@zdrsem.cz.

Dárkové poukazy - originální a praktický dárek:

Darkový poukaz lze zakoupit na tyto kurzy ZDrSEM: Mama, Basic, Reaguj, Standard, Standard Horal a Standard Vodák. Cena dárkového poukazu je shodná s cenou otevřeného kurzu (viz výše). Dárkový poukaz možno také zakoupit na libovolnou částku, o kterou se obdarovanému sníží platba za kurz, který si sám vybere.

Dárkové poukazy můžete objednat zde........

Storno poplatky:

Výše storno poplatku za neúčast na kurzu je odvislá od počtu dnů do prvního dne kurzu, na který jste se přihlásili.

  • Při zrušení účasti více než 30 dnů před kurzem je výše storno poplatku 15 % z ceny kurzu.
  • Při zrušení účasti 30 až 14 dnů před kurzem je výše storno poplatku 30 % z ceny kurzu.
  • Při zrušení účasti 14 až 7 dnů před kurzem je výše storno poplatku 60 % z ceny kurzu.
  • Při zrušení účasti 7 až 1 den před kurzem je výše storno poplatku 90 % z ceny kurzu.
  • Při zrušení účasti  první den kurzu je výše storno poplatku 100 % z ceny kurzu.

Storno poplatek je použit na pokrytí fixních nákladů spojených s vaší neúčastí na kurzu.